Sentap.com

Jangan sentap, jom baca

Category: Umum

apa itu nadir bumi

Apa Itu Nadir Bumi?

Nadir bumi, juga dikenali sebagai unsur nadir bumi, adalah sekumpulan 17 unsur kimia yang terdiri daripada 15 unsur lantanida dan 2 unsur aktinida. Unsur-unsur ini mempunyai sifat kimia yang serupa [...]
Read more
apa maksud introvert dan extrovert

Apa Maksud Introvert Dan Extrovert?

Apa Maksud Introvert dan Extrovert? : Memahami Kecenderungan Personaliti yang Unik Dalam dunia psikologi, dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri personaliti individu adalah “introvert” dan “extrovert“. Kedua-dua istilah [...]
Read more
apa maksud slay

Apa Maksud Slay?

"Slay" dalam konteks bahasa tempatan, terutamanya di kalangan remaja, merujuk kepada penampilan yang hebat, menarik, atau sangat bergaya. Apabila seseorang dikatakan "slay," ia bermaksud orang tersebut kelihatan sangat kemas, menarik, [...]
Read more
apa maksud madani

Apa Maksud Madani?

Madani merujuk kepada perkara atau nilai-nilai yang berkaitan dengan masyarakat atau kehidupan bermasyarakat. Istilah ini sering digunakan dalam konteks Islam untuk merujuk kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip masyarakat Islam yang dijalankan [...]
Read more
apa maksud crush

Apa Maksud Crush?

Apa Maksud Crush: Terjemahan Perasaan yang Rumit dalam Hubungan Dalam dunia percintaan, istilah “crush” sering kali menjadi sebahagian daripada perbualan kita. Tetapi, apakah sebenarnya maksud di sebalik perkataan ini dan [...]
Read more

Sentap.com

Jangan sentap, jom baca

© 2024 Sentap.com